Hakkımızda


Elisa Elektronik yüksek kaliteli mühendislik çalışmaları üzerine doğru ve kalıcı örnekleri gerçekleştirmeyi hedef edinmiş, 1984 yılında Ankara’da "Elisa Elektronik İmalat Sistem Araştırma Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’’ adı altında kurulmuş bir Türk firmasıdır. Kurulduğu tarihten bugüne kadar bilgisayar, iletişim, video ve eğitim teknolojilerini kullanarak çeşitli sistem mühendisliği ve entegrasyonu projeleri ve uygulamaları gerçekleştirmiştir.

Yenilikçi ve en yüksek kalitede teknolojik ürün, hizmet ve uzmanlıkları birleştirerek müşterilerine yatırımlarından en fazla yararı elde etmelerini sağlayacak rekabetsel ve sürdürülebilir çözümleri sağlar.

Elisa 80’li yılarda kendi tasarladığı ve ürettiği bilgisayar ve ona dayalı kartları ve yazılımları ile iletişim ve video teknolojilerini de kullanarak müşterilerine özel ürün ve hizmetler geliştirmiştir. Bunlar arasında:

 • Silahlı Kuvvetler ve Polisler için üretilen atış poligonları,

 • Silahlı Kuvvetler için tank eğitim poligonu,

 • MTA için uçak içinde kullanılan ve havadan maden taramaları için bilgisayar verilerini gerçek görüntü üzerine işleyen özel bilgisayar sistemi,

 • Video üzerine metin ve grafik bindiren özel üretim bilgisayarlar

 • TRT için ilk bilgisayar grafikli seçim sistemi

gibi özgün sistem tasarımları sayılabilir.

Elisa 1987 yılında T. İş Bankasının isteği üzerine SWIFT'in eğitim çözüm ortağı olarak SWIFT eğitimleri için ülkemizde ilk defa bilgisayara dayalı bir Teknoloji Destekli Eğitim uygulaması olan Etkileşimli Video (Interactive Video) eğitim uygulamalarını başlatmış ve bu eğitim hizmetlerinden o tarih itibariyle faaliyet gösteren bankaların tamamına yakını (30'dan fazla banka) yararlanmıştır. Bu uygulama ülkemizde bilgisayar teknolojilerinin video teknolojileri ile kullanıldığı ilk Teknoloji Destekli Öğrenim uygulaması olmuştur. Elisa kendi geliştirdiği altyapı, içerik ve temsilcisi olduğu firmaların e-öğrenim içeriklerini başta finans sektörü olmak üzere birçok kurum ve üniversiteye kendi eğitim ve öğrenim hizmetleri çerçevesinde sağlamıştır.

Elisa 2001 yılı Temmuz ayından itibaren 2008 yılına kadar ODTÜ Teknokent alanında yer almıştır. ODTÜ Teknokent'te bulunduğu süre içinde üniversite ile birlikte "Akıll Sınıf", "Sanal Üniversite" ve "Akademi Gelişim" gibi birçok proje geliştirmiştir. Elisa müşterilerinin ihtiyaçlarına göre çeşitli e-Öğrenim hizmetleri ve teknolojik çözümler üretmeye 2014 yılına kadar devam etmiştir.

Elisa 2013 yılı sonunda Yenilenebilir Enerji Kaynakları üzerinde araştırmalara başlamış ve Güneş Enerjisi üzerine sistem mühendisliği ve entegrasyonu çalışmalarına başlamıştır. Bu alanda Mühendislik, Tedarik ve Yapım (Engineering, Procurement, Construction Management, EPCM) süreçlerinin yönetilmesi ve yurt dışından proje finansmanı türünde fon sağlayarak bir çok proje geliştirmiştir. Projelerde kendi geliştirdiği idari, mali ve teknik fizibilite araçlarını kullanmıştır.

Elisa müşterilerinin yaptığı yatırımlarda teknolojinin önemini ve teknolojinin en etkin nasıl kullanılacağı sorusuna getirdiği çözümler alanında uzmanlaşmıştır. Elisa bu çözümlerin sağlanmasında kendi bilgi ve deneyiminin yanı sıra birlikte çalıştığı yabancı ve yerli firmaların birikimlerinden de müşterilerinin yararlanmasını sağlamıştır.

Amacı (Vizyonu)

 • Bugün ihtiyaç duyduğumuz ürün ve hizmetlere gelecek nesillerin yaşam kalitelerini olumsuz etkilemeden karşılayacak şekilde çözümler üretmek ve

 • Ekonomik gelişmenin sağlanması ve sosyal refahın artırılmasında çevreye duyarlı çözümler sağlamaktır.

Görev Anlayışı (Misyonu)

Görevimiz yenilikçi ve en yüksek kalitede teknolojik ürün, hizmet ve uzmanlıkları birleştirerek müşterilerimizin yatırımlarından en fazla yararı elde etmelerini sağlayacak rekabetsel ve sürdürülebilir çözümleri sağlamaktır.

Değerleri

 • Dürüstlük

 • Liderlik

 • Mükemmeliyetçilik

 • Çevreye Duyarlılık

 • Sosyal Sorumluluk

 • Uzun Vadeli İlişki

 • Müşteri Odaklı Yaklaşım

 • Yaşama Saygıdır