e-Kampüs

2003 yılında üniversite sanayi işbirliği kapsamında, Teknokent'te yer alan bir diğer firmamız, Siemens Business Services ve ODTÜ konsorsiyumu olarak 300,000 öğrenciye lisans derecesinde eğitim sağlamak üzere planlanmış bir proje olarak çalışmalara başlanmıştır.

Proje çalışmaları kapsamında:

 • ABD ve Avrupada başarılı ve başarısız olmuş sanal üniversite uygulamaları yerinde incelenmiş, başarılı olanların neden başarılı oldukları, başarısız olanların neden başarısız oldukları araştırılmış,

 • Ülkemizdeki mevzuat YÖK ve yasalar çerçevesinde araştırılmış,

 • 300,000 öğrenci kapasitesine ulaşabilmek üzere halihazırda ODTÜ'nün Öğretimüyesi Yetiştirme Programı kapsamında çalıştığı üniversitelerle işbirliğine gidilmiş,

 • Diğer üniversiteler ile yapılan ortak çalışmalar kapsamında:

  • Öğretimüyelerinin ve öğrencilerin konuya yaklaşımı araştırılmış ve

  • Ülkemiz koşullarında bu ortamda eğitim verilebilecek alanlar ve bölümler belirlenmiş,

 • Açılması olası bölümler ile ilgili müfredat, teknoloji, altyapı, uygulama ve içerik geliştirilmesi ön çalışmaları yapılmış,

 • Uygulamayla ilgili modelleme çalışmaları yapılmış, uygulamanın 2 sömestr uzaktan 1 sömestr üniversitelerde olmak üzere toplam 3 sömestr üzerinden yapılması uygun bulunmuş,

 • Proje çalışmaları kapsamında proje bütçesinin yaklaşık 120 milyon ABD Doları olacağı, projeye başlamak için ilk yılda 30 milyon ABD Dolarının yeterli olacağı ve takip eden yıllarda öğrencilerden elde edilecek gelir ile proje bütçesinin tamamının karşılanabileceği hesaplanmış,

 • ODTÜ yönetiminin projenin başında gerekli fonu sağlayacağını söylemesine karşın gerekli fonu sağlama konusunda başarısız olması karşısında fon projede ortaklık yapan Teknokent firmalarının yaptıkları çalışmalar sonucunda ODTÜ yönetiminin de uygun bulduğu bir yatırımcı tarafından karşılanır olmuş,

 • 50 kişiye yakın bir kadronun 4 yıl boyunca yaptığı çalışmalar sonucunda proje başlama aşamasına gelmiş,

 • Fakat 4 yılın ardından 2006 yılında ODTÜ yönetimi ODTÜ'nün böyle bir uygulama içinde yer almasıyla kendi öğrenci profilinin kalitesinin düşebileceği ve bunun da ODTÜ'nün asıl hedefi olan Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarına olumsuz etkisi olacağı düşüncesiyle projede doğrudan lisans eğitim hizmeti sağlamak yerine sadece Teknokent üzerinden altyapı ve içerik hizmetlerinin diğer üniversitelere sağlanmasının doğru olacağı ifade etmiş ve bu karar üzerine başlama aşamasına gelen proje sona ermiştir.