Akıllı Sınıf

Akıllı Sınıf projesi ODTÜ Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı çerçevesinde hayata geçirilmiştir. Video konferans ve eğitimin bilgisayarlar üzerinden canlı yayın teknolojisi paylaşılabildiği, fiziksel olarak farklı mekanlarda bulunan eğitmen ve katılımcıları etkileşimli ortamda birleştiren bir yapı oluşturulmuştur. Uzaktaki sınıfın gerçek zamanda ODTÜ'deki sınıfa katılabildiği, dersin gerçek zamanda kaydedilebildiği ve daha sonra Internet üzerinden isteyen katılımcının tekrar edebildiği bir teknik altyapıya sahiptir. 2003 yılından beri uzaktan eğitim dahil her türlü bilişim teknoloji içerikli uygulamalara cevap vermektedir.

Kullanım Olanakları:

   • Mevcut video konferans sistemi ile dünyanın herhangi bir yerinde bulunan benzer teknolojiye sahip sınıflarla ortak dersler işlenebilmekte, seminerler verilebilmekte ve jüriler yapılabilmektedir.

   • Yapılan dersler, seminerler, sunumlar ve toplantılar Internet üzerinden yerleşkeye canlı olarak yayınlanabilmektedir.

   • Yapılan derslere, seminerlere, sunumlara ve toplantılara internet üzerinden yetkilendirilmiş erişimle etkileşimli katılım sağlanabilmektedir.

   • Yayınlanan derslerin görüntü ve ses kayıtları, isteğe bağlı olarak dijital ortama kaydedilerek arşivlenebilmekte, DVD olarak basılabilmektedir.

   • Mevcut bilgisayarlar sayesinde katılımcılar öğrendiklerini ders esnasında bilgisayar ortamında uygulayabilmektedir.