Tedarik Yönetimi

Tedarik Yönetimi enerji santralinin sürdürülebilir bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere mal ve hizmetlerin alınmasında kullanılan sistematik bir yaklaşımdır.

Ana başlıklar:

  1. İhtiyacın Belirlenmesi. Kurulacak santral için hangi hizmet ve ürünün en uygun olacağını belirlemek üzere ihtiyaç analizi yapılır.

  2. Tedarikçilerin Bulunması ve Nitelendirilmesi. Belirlenen teknoloji ve ürünlere uygun sağlayıcıların bulunup bunların ürün ve hizmetlerinin nitelik, özellik, maliyet, kullanılabilirlik çalışmaları yapılarak sağlayıcıların ön değerlendirmesi yapılır.

  3. Teklif İsteme. En iyi koşullarda, fiyat, kalite, v.b., ürün ve hizmetlerin alınmasının sağlanması için teklifler alınır. Tekliflerle pazarın güncel kabiliyeti belirlenir ve hangi sağlayıcılarla görüşme yapılacağı kararlaştırılır.

  4. Tedarikçilerle Görüşmeler. Fiyatlar, hükümler ve teslim ile ilgili en iyi koşulları sağlamak üzere görüşmeler yapılır.

  5. Sözleşme. Taraflar arasında fiyat, kalite, teslim v.b. konularda anlaşma sağlanmasından sonra sözleşme imzalanır.

  6. Teslim. Teslim süreci boyunca teslim edilen ürün ve hizmetlerin alınması planlanan ürün ve hizmetlerle uyumluluğu denetlenir.

  7. Sonuçların Değerlendirilmesi. Projenin tamamlanmasıyla, süreç analiz edilir ve başarı değerlendirilir.