Finansal

Yatırımlardan en fazla yararı elde edebilmek en uygun finansal çözümleri bulmayı gerektirir. Güçlü finansal ilişkilerimiz ve teşviklerle ilgili derin bilgilerimiz her bir müşterimizin yatırımından en fazla geri dönüşü almasına yardımcı olur.

Projelerin finansmanını sağlamak üzere kullanılan yöntemler arasında şunlar sayılabilir:

  • Özsermaye

  • Kısa Vadeli Kredi

  • Uzun Vadeli Kredi

  • Proje Finansmanı

  • Kiralama


Proje Nedir?

Proje; yarar elde edilecek değişim veya katma değer üretme niyetiyle benzeri olmayan bir ürün veya hizmet yaratmak üzere, başlangıç ve bitiş tarihi belli olan, bütçesi ve amaç ve hedefleri belirlenmiş olan bir defalık, geçici bir etkinliktir.

Projelerin gerçekleştirilmelerindeki finansman yukarıda belirtildiği gibi genellikle %100 Özkaynak veya %15-20 Özkaynak + %85-80 Banka Kredisi (Kısa veya Uzun Vadeli) şeklinde gerçekleştirilmektedir. Leasing de ülkemizde kullanılan fonlama seçeneklerinden biridir.

Kısa Vadeli kredilere Yapım Kredisi (Construction Finance) veya Köprü Finansmanı (Bridge Financing) örnek verilebilir. Bu krediler de Özkaynak + Banka Kredisi şeklinde sağlanmakta fakat süreleri santralin kurulup işletmeye alınacağı geçici kabule kadar olan süreyi kapsayacak şekilde 6 ay ile 1 yıl arasında olmaktadır. Bu tür bir kredilerin santral bittikten sonra bankalarla uzun vadeli kredi anlaşmalarının daha uygun koşullarda yapılabilmesine olanak sağlayacak uygun krediler olduğunu söyleyebiliriz.


Proje Finansmanı Nedir?

Proje Finansmanı:

  • Yatırımcının bilançoları yerine projenin nakit akışlarına dayanan,

  • Fonun yatırımcının özkaynağı ve kredi kurumunun (Banka, Leasing Kuruluşu) uzun vadeli kredisi ile sağlandığı,

  • Kredi borcunun yatırımcının varlıkları yerine tamamen projenin kendi varlıkları tarafından teminat altına alındığı,

  • 10 yıla kadar uzun vadeli olan,

  • Borcun projenin nakit akışı ile geri ödendiği

bir finansman modelidir.

Örnek olarak, bir GES projesi için aşağı yukarı proje ve finans modeli şöyledir:


Elisa olarak, her bir projeyi kendi içinde ayrıca değerlendirerek, müşterilerimizin yatırımlarından en fazla yararı elde etmelerine olanak sağlayacak finansal çözümleri sağlamaktan memnuniyet duymaktayız. Bu anlamda ön durum tespit süreci çalışması (pre due diligince) yapmakta ve yurt dışından Proje Finansmanı seçeneklerini (Kısa veya Uzun Vadeli) müşterilerimizin onayına sunmaktayız.